Ύλη Εξετάσεων Ιουνίου 2022

Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Σχολ. Έτος 2021-2022

-1η ενότητα: ολόκληρη (σελ.10-24)

-2η ενότητα: ολόκληρη (σελ. 26-38)

-3η ενότητα: σελ.40, 41 και 43-51

-4η ενότητα: ολόκληρη (σελ.60-80)

-6η ενότητα: μόνο τα εισαγωγικά κείμενα (σελ.100-103)

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Σχολ. Έτος 2021-2022

1) Το πιο γλυκό ψωμί (σελ.18-21)

2) Ο παππούς και το εγγονάκι (σελ.43-44)

3) Η νίκη του Σπύρου Λούη (σελ.153-157)

4) Τα φαντάσματα (σελ.29-31)

5) Οι πιτσιρίκοι (σελ.82-85)

6) Ο Βάνκας (σελ.190-194)

7) Ο Σαρλό και το αθάνατο νερό (σελ.103-109)

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Σχολ. Έτος 2021-2022

 -Ενότητα 2: Α.Κείμενο (σελ.14-16), Γ.Φθόγγοι και γράμματα (σελ.18-19)

– Ενότητα 3: Β. (σελ.22-23), Γ1 και Γ2. Τόνοι και πνεύματα, Μέρη του λόγου (σελ.24-25). 

– Ενότητα 4: Α.Κείμενο (σελ.28-29), Β1 (σελ.30), Β2 (σελ.31-32), Γ1, Γ2, Γ3: (σελ.32-35)

– Ενότητα 5: Γ1, Γ2, Γ3 (σελ.41-43)

– Ενότητα 6: Α.Κείμενο (σελ.44-46), Β1 (σελ.47), Β2 (σελ.48-49), Γ(σελ.50-51)

– Ενότητα 7: Α.Κείμενο (σελ.52-54), Β1 (σελ.54-55), Γ1, Γ2, Γ3(σελ.57-59)

ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Υλη για τις Εξετάσεις 

Φύλλο Εργασίας 1: Μετρήσεις Μήκους – Η Μέση Τιμή
Από το βιβλίο και από τις 2 φωτοτυπίες που το συμπληρώνουν 

Φύλλο Εργασίας 2: Μετρήσεις Χρόνου – Η Ακρίβεια
Από το βιβλίο και από τις 2 φωτοτυπίες που το συμπληρώνουν 

Φύλλο Εργασίας 3: Μετρήσεις Μάζας- Τα Διαγράμματα
Από το βιβλίο και από τις 5 φωτοτυπίες που το συμπληρώνουν. 

Επίσης εχει δοθεί φωτοτυπία 2 φύλλων με οδηγίες για την κατασκευή Διαγράμματος (γραφική παράσταση) 

Φύλλο Εργασίας : Μέτρηση Ογκου
Από τις 2 φωτοτυπίες (συμπληρωμένες) 

Φύλλο Εργασίας : Μέτρηση Πυκνότητας
Από τις 2 φωτοτυπίες (συμπληρωμένες) . 

 • ·  Στις Φωτοτυπίες περιλαμβάνονται και ασκήσεις!! ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ να τις μελετήσετε!!… 
 • ·  ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ να μελετήσετε και τις ΑΣΚΗΣΕΙΣ στο edmodo!! 

Δομή του Διαγωνίσματος Α Ερώτημα (Υποχρεωτικό

Περιγραφή ενός πειράματος :
Υλικά – Οργανα, Εκτέλεση του πειράματος, Καταγραφή μετρήσεων, Περιγραφή του τρόπου για 

την καλύτερη μέτρηση των φυσικών μεγεθών που μετρώνται στο πείραμα. Β Ερώτημα (Υποχρεωτικό

Συμπεράσματα από το πείραμα του Α ερωτήματος
Γ Ερώτημα (Υποχρεωτικό) Θα δοθεί πίνακας με τιμές μετρήσεων ενός πειράματος και θα 

κατασκευάσετε Διάγραμμα. Ερωτήσεις σχετικές με το διάγραμμα που φτιάξατε. Δ Ερώτημα (Υποχρεωτικό

Συμπεράσματα από το πείραμα του Γ ερωτήματος Ε έως Θ Ερωτήματα ( Επιλογή)

Επιλέγετε 2 από τα 5 Ερωτήματα που μπορεί να αφορούν εφαρμογές , ερμηνείες, γενικεύσεις κλπ. 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ

Εισαγωγή:     1. Έπος

                   3. Χρόνος, χώρος, κόσμος ομηρικών επών

                   4. Αοιδοί, ραψωδοί, Όμηρος

                   6. Αξία ομηρικών επών

                   7. Καταγραφή ομηρικών επών και διαίρεση σε ραψωδίες

Σελ. 9-12 ( εκτός από 2. Επικός και τρωικός κύκλος, 5. Ομηρικό ζήτημα, 8. Βασικά θέματα και προβλήματα της Οδύσσειας)

Κείμενο: Ραψ. α  Στιχ 1-108    σελ. 17-25 (εκτός από Β΄. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ)

  361-497  σελ. 39- 43 (εκτός από Β΄. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ)

         Ραψ. ε  Στιχ. 165-252  σελ. 57-59, 62

         Ραψ. ζ  Στιχ.  139- 259 σελ. 73- 78 (εκτός από Β΄. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ)


Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (2021-2022)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΠΡΩΤΟ

Ι.1.       Σελίδα 6 ΜΟΝΟ ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

           Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη (σελ. 7-9)

ΙΙ.1.     Ο Ιουστινιανός και το έργο του (σελ. 16-18)

ΙΙ.2.   Ο Ηράκλειος και η δυναστεία του : Εσωτερική μεταρρύθμιση και αγώνας επιβίωσης.   (σελ. 19-21)   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΙΙ.1 Η εξάπλωση των Αράβων (σελ. 26-28)

ΙΙ.2 Το εμπόριο και ο πολιτισμός του Ισλάμ (29-30) 

(εκτός ύλης το α: Η ανάπτυξη του εμπορίου)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Ι. 1  Η διαμόρφωση της μεσαιωνικής ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας. (σελ. 32- 33)

(εκτός ύλης: οι 3 πρώτες παράγραφοι του α: Όπως είπαμε …σλαβικούς πληθυσμούς) 

Ι.2.      Η μεταβατική εποχή : Οι έριδες για τη λατρεία των εικόνων    (σελ. 34 -35)

Ι.3.      Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ΄ και η αυγή  της Νέας Εποχής          (σελ. 36 -37)

(εκτός ύλης το δ: Αραβικοί πόλεμοι και επική ποίηση) 

Ι. 4      Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βούλγαρους (σελ 39-40)

(εκτός ύλης το γ: Ο εκχριστιανισμός των Βουλγάρων)

Ι.5.     Η Βυζαντινή Εποποιΐα : Επικοί αγώνες και επέκταση της Αυτοκρατορίας. (σελ. 41-42)

Ι.6      Η ίδρυση, η εξέλιξη και ο εκχριστιανισμός του Ρωσικού Κράτους (σελ. 43-44)

(εκτός ύλης το α και το β: Η διαμόρφωση του έθνους των Ρώσων και Ίδρυση κράτους –Σχέσεις με το Βυζάντιο)

ΙΙ. 1 Οι εξελίξεις στην κοινωνία και την οικονομία. (σελ. 48-49)

(εκτός ύλης το β. Οικονομία και κοινωνία των πόλεων)

ΙΙ.2.    Η νομοθεσία της Μακεδονικής δυναστείας και η σύγκρουσή της με τους «δυνατούς». (σελ. 50-51)

(εκτός ύλης το α: Η νομοθετική δραστηριότητα)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Ι.2. Οι Κομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας. (σελ.55-56)

(εκτός ύλης το γ: Εξωτερικές επιτυχίες)

Ι. 3  Η ενετική διείσδυση και το σχίσμα των Εκκλησιών. ΜΟΝΟ ΤΟ Β. ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ (σελ. 57 – 58)

ΙΙ.1. Οι σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης. (σελ. 59-61)

ΙΙΙ.1.    Εξάπλωση των Τούρκων και τελευταίες προσπάθειες για ανάσχεσή τους. (σελ. 65-66)

ΙΙΙ.2.    Η Άλωση της Πόλης. (σελ. 67)

εκτός ύλης το γ. Η βυζαντινή πνευματική κληρονομιά 

ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΑ

Σελ. 9, 17, 18 (τομή Αγίας Σοφίας), 20, 27, 32 (μόνο τις κακώσεις), 33, 34, 36, 58, 59, 65 (καθιέρωση του παιδομαζώματος)

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΕΛ. 10-26

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΣΕΛ. 27-42

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΣΕΛ. 43-56

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΣΕΛ. 57-61 ΚΑΙ 64-72

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΣΕΛ. 73-79 ΚΑΙ 82-86

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ  ΥΛΗ   ΑΡΧΑΙΩΝ  ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ   Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ            

Από το βιβλίο της  Α΄ Γυμνασίου:

-Ενότητα 12   : Γ΄ κλίση ουσιαστικών, σελ. 95-97 (εκτός από Γ2: Σύνταξη).

-Ενότητα 14  Γ2: Οριστική Ενεστώτα και Μέλλοντα  μέσης φωνής, Οριστική Μέλλοντα  του «ειμί», σελ.  111-113

-Ενότητα  15 Γ : Οριστική Παρατατικού και Αορίστου  μέσης φωνής, σελ. 118-119

Από το βιβλίο της Β ΄Γυμνασίου:

-Ενότητα  2:  Β2 : Ετυμολογικά,  Γ: Γραμματική, σελ. 18-21

-Ενότητα  3  : Ολόκληρη (εκτός από Β1: Λεξιλογικός πίνακας, εκτός από Γ2: Σύνταξη), σελ. 22-29

-Ενότητα  4: Α: Κείμενο, Β2: Ετυμολογικά, σελ. 30-32, 34-35

-Ενότητα 5: Α: Κείμενο, Β2: Ετυμολογικά, σελ. 38-39, 41

-Ενότητα 6: Β2:Ετυμολογικά, Γ1 Επίθετα δικατάληκτα σιγμόληκτα, σελ. 49-50

-Ενότητα  8: Γ2: Σύνταξη (Άμεσο-Έμμεσο αντικείμενο), σελ. 65-67

-Ενότητα  9: Α: Κείμενο, σελ.68-70

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Β΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 1. Δ. Σολωμός « Η καταστροφή των Ψαρών»
 2. Άντον Τσέχωφ « Ένας αριθμός»
 3. Ζακ Πρεβέρ « Βγαίνοντας από το σχολείο»
 4. Δ. Χατζής « Ο Κάσπαρ Χάουζερ στην έρημη χώρα»
 5. Δ. Μίγγας « Η τρίπλα των ονείρων»
 6. Α. ντε Σαιντ Εξυπερύ « Ο μικρός πρίγκηπας και η αλεπού»
 7. Ν. Καββαδίας «Οι γάτες των φορτηγών»

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Σχολ. Έτος 2021-2022

Ενότητα 1: Από «Το κίνημα του Διαφωτισμού» (μέσα σελ.11)  έως το τέλος (σελ.13). Πηγές 3 (σελ.11), 4 και 5 (σελ.12)

Ενότητα 2: ολόκληρη. Εικ.2 (σελ.14) και πηγή σελ.15

Ενότητα 3: Από την αρχή μέχρι και την 1η παράγραφο στη σελ.17. Εικ.1 (σελ.16) και πηγή 1 (σελ.17)

Ενότητα 4: Να γνωρίζετε ότι η εποχή του Ναπολέοντα είναι από το 1799-1815. Το συνέδριο της Βιέννης (σελ.22).

Ενότητα 7: ολόκληρη (σελ.28-29)

Ενότητα 8: μόνο τις παραγράφους «Η ευνοϊκή συγκυρία» και «Οι πρωταγωνιστές» (σελ.30)

Ενότητα 9: η Α΄ Εθνοσυνέλευση (σελ.33), η Β΄ Εθνοσυνέλευση και η Γ΄ Εθνοσυνέλευση (σελ.34)

Ενότητα 10: μόνο το κομμάτι «Προς την ίδρυση του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους (1826-1830)» (σελ.36-37)

Ενότητα 12: μόνο το κομμάτι «Το φαινόμενο βιομηχανική επανάσταση»(σελ.41) και από τον «Οικονομικό φιλελευθερισμό και καπιταλισμό» την 1ηπαράγραφο (σελ.43).

Ενότητα 13: Από «Οι εργάτες άνδρες» (μέσα σελ.44) έως το τέλος.

Ενότητα 17: ολόκληρη

Ενότητα 18: την 1η παράγραφο (σελ.57). Να γνωρίζετε ότι η περίοδος της Αντιβασιλείας είναι από το 1833-1835. Το κομμάτι «Η περίοδος της απόλυτης μοναρχίας του Όθωνα» ως το τέλος (σελ.58)

Ενότητα 20: τις σελ.61 και 62. Από τη σελ.63 να γνωρίζετε ότι το 1893 ο Χ.Τρικούπης κήρυξε την πτώχευση της Ελλάδας και ότι το 1898 επιβλήθηκε στην Ελλάδα Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος

Ενότητα 29: ολόκληρη. Πηγή σελ.85

Ενότητα 30: ολόκληρη

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΕΛΕΝΗ

Εισαγωγή (από Ιστορία Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας)

-Δραματική ποίηση: Διθύραμβος, Θέσπις)  σελ. 64-65

-Δραματικοί αγώνες: Το κοινό, το θέατρο, τα πρόσωπα.  Σελ. 70-72

-Τα μέρη της τραγωδίας. Σελ. 72-74

-Ευριπίδης: Χαρακτηριστικά της ποιητικής του τέχνης. Σελ. 96

Κείμενο

-Πρόλογος :     Στιχ. 83-191, σελ. 16-22

-Α΄ Επεισόδιο: Στιχ. 493-575, σελ. 42-48

-Β΄ Επεισόδιο: Στιχ. 588-730, σελ. 50-57

                       Στιχ. 942-1139, σελ. 70-79

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Σχολ. Έτος 2021-2022
Από το βιβλίο της Β΄ Γυμνασίου:
-Ενότητα 13 Γ : Υποτακτική βαρύτονων ρ. μέσης φωνής Σελ. 103-105.
-Ενότητα 15 Γ1 : Ευκτική βαρύτονων. ρ. μέσης φωνής Σελ. 116-119.
Από το βιβλίο της Γ΄ Γυμνασίου:
-Ενότητα 2 Α Β Γ1 (Εκτός από Γ2 -> Οι πλάγιες πτώσεις ως επιρρηματικοί προσδιορισμοί).
Σελ . 14-21

 • Ενότητα 4 Α Β Σελ.30-34
 • Ενότητα 6 Α Β Γ Σελ. 44-51
 • Ενότητα 8 Α Β Γ1 Γ2 ( Εκτός από: Β΄ παθητικό μέλ. και αόριστο και αυτοπαθητικές
  αντωνυμίες) Σελ. 60-69

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο