Ευχές για το Πάσχα

Ν?ν πάντα πεπλήρωται φωτός, 
ο
υρανός τέ καί γ? καί τά καταχθόνια

                              Καλή Ανάσταση
                                              Καλή Φώτιση στα παιδιά μας

Σχετικές δημοσιεύσεις