Εργασία Μυθιστόρημα Γ1

Στο Γ1 οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες, κάθε ομάδα διάβασε ένα πεζογράφημα Έλληνα συγγραφέα, συμπλήρωσαν φύλλα εργασίας και στη συνέχεια παρουσίασαν το αποτέλεσμα της δουλειάς τους στους συμμαθητές τους.

Σχετικές δημοσιεύσεις