Αποτελέσματα Φοίτησης – Επίδοση Ελέγχων Προόδου

Τα αποτελέσματα φοίτησης των μαθητών του σχολείου μας θα αναρτηθούν την Τρίτη 11 Ιουνίου 2019.

Η επίδοση ελέγχων προόδου θα γίνει την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019 από τις 12:00 έως τις 13:30.

Σχετικές δημοσιεύσεις