Αξιολόγηση Προσφορών Εκπαιδευτικής Εκδρομής της Γ΄ Τάξης

Στην Ερμούπολη της Σύρου και σε αίθουσα του 3ου Γυμνασίου συνήλθε, κατόπιν προσκλήσεως του Διευθυντή του Σχολείου, σήμερα Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023 και ώρα 13:00 η Επιτροπή Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών της Εκπαιδευτικής Εκδρομής της Γ΄ Τάξης σε Αίγιο, Πάτρα, Καλάβρυτα, αποτελούμενη από τους εξής :

Εμμανουήλ Χατζηιωάννου, Διευθυντής του 3ου Γυμνασίου Σύρου, πρόεδρος.

Κωνσταντίνος Ευωδιάς, Αρχηγός της εκδρομής, μέλος.

Παναγιώτης Παπαδημητρίου, συνοδός καθηγητής, μέλος.

Ελένη Βαμβακάρη, Πρόεδρος Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, μέλος.

(χωρίς δικαίωμα ψήφου )

Έλλη Γεροδήμου, Γραμματέας Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

Μαρία Παντελή και Χριστίνα Σακελλαρίου, εκπρόσωποι του 15μελούς μαθητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής ότι υποβλήθηκαν πέντε (5) οικονομικές προσφορές και προχώρησε στο άνοιγμά τους:

1. Zorpidis Travel Services ,τιμή ανά άτομο: 305 ευρώ

2. Thiamis ( υποβλήθηκε ηλεκτρονικά), τιμή ανά άτομο:235 ευρώ

3. Manessis, τιμή ανά άτομο: 295 ευρώ

4.Travel Project, ανά άτομο: 298 ευρώ

5. AT Holidays, τιμή ανά άτομο: 275 ευρώ

Η Επιτροπή, ομόφωνα, δεν έκανε δεκτή την προσφορά νο.2 (Thiamis), διότι δεν πληρούσε βασικό κριτήριο της προκήρυξης ( το προτεινόμενο ξενοδοχείο Long Beach λειτουργεί εποχιακά, όπως αποδεικνύεται από σχετικό έγγραφο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ενώ δεν καλύπτει, σύμφωνα με την άποψη των μελών της Επιτροπής, τα κριτήρια ασφαλείας των μαθητών, λόγω της εγγύτητάς του στην παραλία).

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το σχετικό ΦΕΚ456/τ.Β/20883/ΓΔ4, 13-02-2020 και συνεκτιμώντας την σχέση τιμής- ποιότητας προσφερομένων υπηρεσιών, καθώς και έκτακτες παροχές και ιατρικές υπηρεσίες σε μαθητές και συνοδούς, η Επιτροπή επέλεξε ομόφωνα την προσφορά του Πρακτορείου AT Holidays, η οποία ανέρχεται σε 275 ευρώ ανά άτομο.

Η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να προχωρήσουν οι διαδικασίες υπογραφής του συμφωνητικού με τον νόμιμο αντιπρόσωπο του Πρακτορείου AT Holidays, αφού προηγουμένως εξεταστούν ενδεχόμενες ενστάσεις, για την πραγματοποίηση της εκδρομής της Γ΄ Τάξης του Σχολείου μας, υπό τον εξής όρο:

Θα προβλέπεται σαφώς επιστροφή του συνολικού καταβληθέντος ποσού της προκαταβολής εκ μέρους του 3ου Γυμνασίου Σύρου, σε περίπτωση ματαίωσης της Εκπαιδευτικής Εκδρομής, κατόπιν αποφάσεως των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων ή και Υγείας .

Για πιστοποίηση συντάχθηκε η Πράξη αυτή και, αφού διαβάστηκε μεγαλοφώνως από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος

Εμμ. Χατζηιωάννου

Τα Μέλη

Κ. Ευωδιάς

Π. Παπαδημητρίου

Ελ. Βαμβακάρη

Έλλη Γεροδήμου

Μαρία Παντελή

Χριστίνα Σακελλαρίου

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο