Εργασίες μαθητών Γ’ τάξης στο μάθημα της Τεχνολογίας

Στο μάθημα της Τεχνολογίας  Γ΄ τάξης οι μαθητές καλούνται να πραγματοποιήσουν μια ερευνητική εργασία.  Παρά τις δυσκολίες που είχαμε και αυτή τη σχολική χρονιά, οι μαθητές ανταποκρίθηκαν πλήρως  στις υποχρεώσεις του μαθήματος. Αυτό σημαίνει ότι με την προσπάθεια και την συστηματική εργασία εκπαιδευτικών και μαθητών μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι του μαθήματος. Να σημειώσουμε ότι η συνέπεια η εργατικότητα και η προσπάθεια που κατέβαλαν όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας μέσω της  τηλεκπαίδευσης  είναι άξια συγχαρητηρίων. Αυτό φαίνεται και από την ποιότητα των ερευνητικών εργασιών των μαθητών μας.    Στην ιστοσελίδα…

Περισσότερα