Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Για όλη τη διάρκεια της εξ αποστάσεως διδασκαλίας των μαθημάτων, τα μαθήματα Πληροφορικής, Τεχνολογίας και Οικιακής Οικονομίας δε θα μοιράζονται σε Α και Β ομάδα και οι ώρες διδασκαλίας που εμφανίζονται στο Ωρολόγιο πρόγραμμα θα αφορούν ολόκληρο το τμήμα.
Τα τμήματα θα ακολουθήσουν το παρακάτω πρόγραμμα: