Χρήση του Edmodo για εξ αποστάσεως εκπαίδευση και επιπλέον σημειώσεις στην ιστοσελίδα μας.

Από τον Σεπτέμβριο του 2015 στο Σχολείο μας λειτουργεί πειραματικά η εκπαιδευτική πλατφόρμα ασφαλούς ψηφιακής επικοινωνίας Edmodo, η οποία περιλαμβάνει την συμμετοχή μαθητών, εκπαιδευτικών, αλλά και γονέων. Από τον Οκτώβριο του 2018 και με ομόφωνη απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, κατόπιν εισηγήσεως του καθηγητή Πληροφορικής κ. Γεωργίου, η πλατφόρμα Edmodo χρησιμοποιείται κανονικά ως μέσον επικουρικής εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

Για να μην αποκλειστούν τα παιδιά από την εκπαιδευτική διαδικασία, εξ αιτίας των εμπερίστατων καταστάσεων τις οποίες ζούμε, ξεκινά η χρήση της πλατφόρμας Edmodo σε όλα σχεδόν τα μαθήματα. Έχουν αποσταλεί σχετικά μηνύματα SMS σε γονείς ? κηδεμόνες με τους κωδικούς  Τάξης που θα χρησιμοποιήσουν τα παιδιά, ανά μάθημα και Τμήμα.

Μείνετε παρακαλώ συντονισμένοι στην ιστοσελίδα του Σχολείου, διότι θα αναρτάται εκπαιδευτικό υλικό και σε διαφορετική μορφή επιλέγοντας από το μενού Εκπ.Υλικό –> Σημειώσεις Καθηγητών –> Τάξη.
Ήδη έχει αναρτηθεί αρχικό υλικό και για τις 3 τάξεις.

Καλή δύναμη σε όλους και προπαντός στα παιδιά.

Ο Διευθυντής

Σχετικές δημοσιεύσεις