Επιλογή Τουριστικού Γραφείου για την Εκπαιδευτική Εκδρομή του 3ου Γυμνασίου Σύρου

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ  ΤΟΥ 3ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΥΡΟΥ ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ-ΚΟΡΙΝΘΙΑ-ΝΑΥΠΛΙΟ

Σήμερα Τρίτη  8 Μαρτίου 2016 και ώρα 13.00 στο γραφείο της Διευθύντριας του 3ου Γυμνασίου Σύρου συνήλθε η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών για τη διοργάνωση της εκπαιδευτικής επίσκεψης της Γ΄ τάξης του 3ου Γυμνασίου Σύρου στο Λουτράκι-Κορινθία-Ναύπλιο, από 1/4/2016 έως 4/4/2016, προκειμένου να επιλέξει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη. Η επιτροπή αποτελείται από την Διευθύντρια, εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων , μία μαθήτρια της Γ΄ τάξης και δυο συνοδούς καθηγητές.

Τα ταξιδιωτικά γραφεία που έστειλαν προσφορές είναι τα ακόλουθα:

  1. Teamwork με κόστος ανά μαθητή 147 ?
  2. Stefanou Travel με κόστος ανά μαθητή 149 ?
  3. Gaviotis Travel με κόστος ανά μαθητή 175 ?

 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την προκήρυξη της εκδρομής, επέλεξε ομόφωνα την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου Teamwork , με τιμή προσφοράς 147 ευρώ ανά μαθητή.

 

 

Η Διευθύντρια

Αγαθούλα Κ. Καραμπούλα

Σχετικές δημοσιεύσεις