Επιλογή Τουριστικού Γραφείου για την Εκπαιδευτική Επίσκεψη του 3ου Γυμνασίου Σύρου στην Πάτρα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ  ΤΟΥ 3ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Σήμερα Πέμπτη  23 Μαρτίου 2017 και ώρα 13.00 στο γραφείο της Διευθύντριας του 3ου Γυμνασίου Σύρου συνήλθε η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών για τη διοργάνωση της εκπαιδευτικής επίσκεψης της περιβαλλοντικής ομάδας του 3ου Γυμνασίου Σύρου στην Πάτρα, από 28/4/2017 έως 30/4/2017, προκειμένου να επιλέξει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη. Η επιτροπή αποτελείται από την Διευθύντρια, εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων , δυο συνοδούς καθηγητές  και την πρόεδρο του 15 μελούς μαθητικού συμβουλίου.

Τα ταξιδιωτικά γραφεία που έστειλαν προσφορές είναι τα ακόλουθα:

  1. Teamwork με κόστος ανά μαθητή 155 ?
  2. Stefanou Travel με κόστος ανά μαθητή 135 ?

Η επιτροπή επέλεξε ομόφωνα την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου Stefanou Travel , με τιμή προσφοράς 135 ευρώ ανά μαθητή.

 Η Διευθύντρια

Αγαθούλα Κ. Καραμπούλα

Σχετικές δημοσιεύσεις