Ώρες Ενημέρωσης Γονέων και Κηδεμόνων

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του σχολείου μας οι ώρες ενημέρωσης γονέων και κηδεμόνων.

Μπορείτε να τiς δείτε πατώντας εδώ.

Επίσης μπορείτε να δείτε το Ωρολόγιο Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Μαθημάτων ανά Τμήμα εδώ.

Σχετικές δημοσιεύσεις